loader image
مجتمع تجاری

مجتمع تجاری

فضای تجاری یکی از عناصر تأثیرگذار در امر اقتصاد داخلی کشور است. لذا طراحی و اجرای پروژه های تجاری نیازمند ضوابط و شرایطی است که بتواند نیازهای کاربر و مراجعه کننده را به صورت تمام و کمال پشتیبانی کند. طراحی خلاقانه، استفاده از حداکثر فضا، تبدیل قسمت های دنج و غیر مفید به عرصه ای مناسب جهت کار و کاهش هزینه های اقتصادی توسط برنامه زمان بندی برای اجرا از شروط لازم برای طراحی یک فضاهای تجاری است. گروه معماری آرل تکوینی در زمینه طراحی فضاهای تجاری در ایران و خارج از ایران با شیوه های طراحی مقتصدانه جهت کاهش هزینه های کارفرما ارائه داده است. این گروه یکی از بزرگترین مجری های پروژه های فروشگاه های تجاری سامسونگ می باشد که در تمام استان های ایران فعالیت داشته است. در ادامه می تواند چکیده ای از طراحی و اجرای پروژه های تجاری که توسط گروه مهندسین مشاور زرین کلید انجام شده را مشاهده نمایید.